Företagarna Falkenberg på Huscentrum

Idag har Företagarna Falkenberg haft ett frukostmöte här på Huscentrum där de har diskuterat hur småföretagen har en central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och hur man kan gå till väga för att säkra svensk tillväxt långsiktigt.