Planer för bygge av bro

Vybild över Huscentrum där Hus 1 ligger till vänster i bild.
Vybild över Huscentrum där Hus 1 ligger till höger i bild.

Det finns planer på att fläta samman de två Huscentrumbyggnadena (Hus 1 och Hus 2) genom att bygga till en bro. I denna bro ska det finnas plats för fler kontor, hiss, reception- som i dagsläget ligger i Hus 1, och det ska även finnas mötes/samlingsrum samt biljard. Bygglovsansökan är inlämnad och besked väntas. Vi håller tummarna att det blir av, mer information kommer!