Rädda liv med hjärtstartare

Nu har Huscentrum utrustats med en hjärtstartare! Den finns placerad direkt innanför entrén i Hus 1, alltså huset närmst gamla E6an. På https://www.hjartstartarregistret.se/#/ kan ni se vart mer någonstans i Falkenberg och övriga Sverige hjärtstartare finns tillgängliga ifall att olyckan skulle vara framme.